அச்சிடும் கதவு

 • அச்சிடும் கதவு-அல்லாத வகை

  அச்சிடும் கதவு-அல்லாத வகை

  நெய்யப்படாத துணி மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட ரப்பர் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது
  சறுக்காத, மங்குதல் மற்றும் கறை எதிர்ப்பு, சுத்தம் செய்ய எளிதானது
  40*60cm/45*75cm/60*90cm
  வண்ணமயமான வடிவங்கள் மற்றும் தனிப்பயனாக்கலாம்
  சாய பதங்கமாதல் செயல்முறை
  வெளிப்புற மற்றும் உட்புற பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

 • வினைல் பேக்கிங் கொண்ட தனிப்பயன் அச்சிடும் கதவு

  வினைல் பேக்கிங் கொண்ட தனிப்பயன் அச்சிடும் கதவு

  ● பாலியஸ்டர் மற்றும் வினைலால் ஆனது
  ● சறுக்காத, மங்குதல் மற்றும் கறை எதிர்ப்பு, சுத்தம் செய்ய எளிதானது
  ● அளவு மற்றும் வண்ணமயமான வடிவங்கள் மற்றும் தனிப்பயனாக்கலாம்
  ● டிஜிட்டல் ஜெட் அச்சிடுதல்
  ● வெளிப்புற மற்றும் உட்புற பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

 • தனிப்பயன் அச்சிடும் ரப்பர் கதவு

  தனிப்பயன் அச்சிடும் ரப்பர் கதவு

  ● நெய்யப்படாத துணி மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட ரப்பரால் ஆனது
  ● சறுக்காத, மறைதல் மற்றும் கறை எதிர்ப்பு, சுத்தம் செய்ய எளிதானது
  ● 40*60cm/45*75cm/60*90cm
  ● வண்ணமயமான வடிவங்கள் மற்றும் தனிப்பயனாக்கலாம்
  ● சாய பதங்கமாதல் செயல்முறை
  ● வெளிப்புற மற்றும் உட்புற பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

 • அரை வட்ட கதவு-புடைப்பு வகை

  அரை வட்ட கதவு-புடைப்பு வகை

  ● பாலியஸ்டர் முகம் மற்றும் ரப்பர் ஆதரவு
  ● 40*60CM/45*75CM/50*80CM/60*90CM
  ● சூடான-உருகு நடவு செயல்முறை
  ● ஸ்கிட் ப்ரூஃப், அழுக்கை நீக்குகிறது மற்றும் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி சுத்தம் செய்ய எளிதானது
  ● வெளிப்புற மற்றும் உட்புற பயன்பாடு
  ● அரை வட்ட வடிவம், 3D விளைவு முறை, தனிப்பயனாக்கலாம்

 • செயற்கை புல் கதவு-அல்லாத நெய்த வகை

  செயற்கை புல் கதவு-அல்லாத நெய்த வகை

  ● பாலிப்ரொப்பிலீன், நெய்யப்படாத துணி மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட ரப்பர் ஆகியவற்றால் ஆனது
  ● சறுக்காத, மங்காத மற்றும் கறையை எதிர்க்கும், சுத்தம் செய்ய எளிதானது
  ● 45*75cm (29.5″L x 17.7″W)
  ● வண்ணமயமான வடிவங்கள் மற்றும் தனிப்பயனாக்கலாம்
  ● சாய பதங்கமாதல் செயல்முறை
  ● வெளிப்புற மற்றும் உட்புற பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது