சமையலறை பாய்

 • தனிப்பயன் பிரிண்டிங் கிச்சன் மேட்

  தனிப்பயன் பிரிண்டிங் கிச்சன் மேட்

  ● கைத்தறி வகை துணி மற்றும் நுரை இயற்கை ரப்பரால் ஆனது
  ● சறுக்காத, மறைதல் மற்றும் கறை எதிர்ப்பு, சுத்தம் செய்ய எளிதானது
  ● எந்த வடிவமும் எந்த அளவும்
  ● சாய பதங்கமாதல் செயல்முறை
  ● உட்புற பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது